Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

  Bu bölümden mezun olan öğrenciler "Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans" derecesine sahip olurlar. 

  Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans Programından mezun olanlar aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler:

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • Adalet Bakanlığı,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü
 • Devlet Hastaneleri•Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • SGK,
 • Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü,
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • SHÇEK
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
 • Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarıdır ve Acil Durum ve Afet Yönetimi elemanlarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

      Mezuniyet Koşulları
 •  Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 •  Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.