Program Hakkında

 

 

   AUZEF’e bağlı olan Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, iki yıllık uzaktan öğretim ön lisans programıdır. Afet Kültürü ve Yönetimi alanını bütün yönleriyle, kurumsal yapılarıyla tarihsel gelişimiyle anlayan, mesleki uygulama alanlarını tanıyan, alana ait formasyonunu uygulama alanına dönüştürebilen, sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip, uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilen, edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahip Afet Kültürü ve Yönetimi elemanları yetiştirmektir.

 

DETAYLI BİLGİ

  Programımızın misyonu; Acil Durum ve Afet Yönetimi için gerekli olacak olan profesyonel bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek her ortamda, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde Afet Kültürü ve Yönetimi uygulamalarını gerçekleştirebilecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğine sahip yetkin Acil Durum ve Afet Yönetimi elemanı yetiştirmek; ülke ihtiyaçlarına öncelik verilerek dünyadaki gelişmeleri izlemek, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmak; Acil Durum ve Afet Yönetimi uygulama alanlarında uygulayıcı olarak çalışan ilgili elemanların mesleki gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

  Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya  normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)'nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.


 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

  Acil Durum ve Afet Yönetimi  ön lisans programı; hidrosfer afetleri, litosfer afetleri, beşeri afetler, çevre sorunları, acil yardım ve kurtarma, acil durum yönetimi ve afet sosyolojisi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans” derecesine sahip olurlar.

 

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı mezunları aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler:

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü
 • Devlet Hastaneleri•Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • SGK
 • Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • SHÇEK
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri,
 • Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarıdır ve Acil Durum ve Afet Yönetimi elemanlarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.